Rundvisning på Københavns Politigård

Polititorvet 14
9. januar, kl. 17:00 – 19:00
Mødested: Hovedindgangen


Tilmelding:
Senest 27. december
Alle deltagere skal medbringe gyldigt billed-ID

Politigården er i dag hovedsæde for Københavns Politi.

Vi skal både høre om Politigårdens unikke arkitektur og om de funktioner, som Københavns Politi varetager. Så der venter en spændende rundvisning.

Tilmelding til Senest 27. december

Af sikkerhedsmæssige grunde
skal der indsendes en deltagerliste til Københavns Politi. Deltagerlisten skal indeholde navn og postadresse på hver enkelt deltager, men ikke CPR.
Ved tilmelding til , SKAL der derfor oplyses navn (for- og efternavn) og postadresse på hver enkelt deltager.   
Deltagerantal: Max 20.
Husk at medbringer gyldigt billed-ID.

Pris: 140 kr. for medlemmer, 160 kr. for gæster
Betaling ved tilmelding:
Mobile Pay: 304161 eller på foreningens konto nr. 3001- 4001531107
Ved Betaling: Skriv i ”meddelelsesfeltet”: ”Politi” + dit navn’ + antal billetter + stk-pris.
Tilmeldings- og betalingsfrist: Senest 27. december