KUNSTNYT nr. 2 – Marts 2019

KUNSTNYTMinisteriernes Kunstforening

https://mkunst.dk/
Nr. 2 – Marts 2019

Invitation til GRATIS forpremiere
 på Teatergrads forestilling

»The BeatRoots«


11. og 12 marts, kl. 19,

 i Operaen på Christiania

Pusher Street
https://kort.degulesider.dk/m/gdf0O

»The BeatRoots« – et mikrokosmos, hvor fællesskab og fælles værdier er sat under pres.

I koncertformat udspiller der sig en country-komedie om en tragisk tid, hvor fællesskaberne er i opløsning, udfordret af tidens individualisme. Det er en fortælling, der strækker sig fra en krise mellem to brødre til den verdensomspændende politiske krise.


I »The BeatRoots« er vi både i teatret og til koncert. Fra dramatikken stjæler vi den medrivende historie, de genkendelige karakterer og den samfundsrelevante tematik og fra koncerten stjæler vi musikken, vildskaben og publikums engagement
.

Mere om forestillingen på https://www.teatergrad.dk/aktuelt/the-beatroots/

                              Forestillingen varer cirka 1 time og 30 minutter

Tilmelding: Skriv en mail direkte til Teatergrad, stilet til

med oplysning om ønsket dato og antal personer (ledsagere er velkomne).


Generalforsamling

med efterfølgende lodtrækning

tirsdag, den 2. april, kl. 17

i

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Strandgade 100, Christianshavn

Lige ved Nordatlantens Brygge, se kort:
 http://kort.degulesider.dk/m/7NDGr

Vær opmærksom på, at det kan være svært at finde parkeringsplads.

PROGRAM:

I. Generalforsamling Kl. 17-18       
II.  Lodtrækning
      Hvervegevinst III. Lodtrækning
      For tilstedeværende       For alle medlemmer    
 Kl. 18-19
IV. Spisning Kl. 19-21

Der er adgang tilDirektoratetfra kl. 16.30 – 17.00

Hovedindgangen låses kl. 17 præcis   


Der er mulighed for at bestille sandwichboller til 60 kr. pr. stk., se pkt. IV

I. GENERLALFORSAMLING

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formanden aflægger beretning

3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab (01.01.18 – 31.12.18)

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg

5) Valg af 2 revisorer

6) Valg af revisorsuppleanter

7) Fastsættelse af medlemsbidrag

8) Forslag fra medlemmerne

9) Dialog med medlemmerne

10) Eventuelt

Ad dagsordenen:

Pkt. 1 / Valg af dirigent

Pkt. 2 /Formanden aflægger beretning

Pkt. 3 /Kassereren forelægger det reviderede regnskab (01.01.18 – 31.12.18)

Pkt. 4 / Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg

På valg: Annette Stefani, Claus Kirchheiner, Allan Harder.

Ikke på valg: Hanne Bach, Susanne Hildebrandt, Maien Kruuse og Helga Ejskjær


Genvalg: Annette Stefani, Claus Kirchheiner og Allan Harder modtager genvalg.

Pkt. 5 / Valg af 2 revisorer

På valg er: Jette Fabech-Larsen og Winnie Kirchheiner.

Pkt. 6 / Valg af revisorsuppleanter

På valg er: Merete Bjergager

Ikke på valg: Susanne Hildebrandt, da hun er indtrådt i bestyrelsen

Valg af ny revisorsuppleant.

Pkt. 7 / Fastsættelse af medlemsbidrag

Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingentet fastsættes uændret til 400 kr. pr. medlem.

Pkt. 8 / Forslag fra medlemmerne

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være foreningen i hænde senest mandag, den 18. marts.
Forslag sendes til formanden, Maien Kruuse, på

Pkt. 9 / Dialog med medlemmerne

        Pkt. 10 / Eventuelt

Ledige bestyrelsesposter

Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af 5 – 7 medlemmer. Pt. er vi 7. Så der er ingen ledige poster i bestyrelsen

II. LODTRÆKNING – om året hvervegevinst

Lodtrækning om årets hvervegevinst sker forud for den almindelige lodtrækning

Hvervegevinsten 2019

Of their peculiar light — et værk af Amalie Smith

2018

Sublimationstryk på kunststof,

overlocket med grå tråd | Produktion: DPTextile

| 65 × 65 cm | Oplag: 400 | Signeret

og dateret..


Mere om kunstneren:
http://www.amaliesmith.dk/om.html

                   

III. LODTRÆKNING

Efter generalforsamlingen udloddes der 20 kunstværker blandt foreningens medlemmer.

Kun for tilstedeværende medlemmer

Lodtrækningen består af 2 trækninger og foregår på følgende måde:

Første trækning – kun for tilstedeværende medlemmer:

Først trækkes der lod om 10 gevinster blandt de tilstedeværende medlemmer. Disse gevinster er ikke udvalgt på forhånd, men indgår i den samlede gevinstpulje, dvs., at vinderne vælger mellem alle gevinster i den rækkefølge, hvori de bliver udtrukket.


For alle medlemmer 

Anden trækning – for alle medlemmer:

Efter første trækning trækkes der lod om de 10 resterende gevinster blandt alle medlemmer. Ingen kan dog vinde mere end én gevinst.

Først vælger de tilstedeværende vindere mellem gevinsterne i den rækkefølge, hvori vinderne bliver udtrukket. Derefter fordeles de tilbageværende gevinster blandt de ikke-tilstedeværende vindere i den rækkefølge, hvori de er udtrukket. De ikke-tilstedeværende vindere får efterfølgende skriftlig besked om, at de har vundet og hvilken gevinst, det drejer sig om.    

Generelt

Fuldmagter accepteres ikke!

Man kan ikke lade sig repræsentere som tilstedeværende ved fuldmagt. Det gælder ved både første og anden trækning.  

Betingelse for deltagelse i lodtrækningen

Deltagelse er betinget af, at kontingentet 2018/19 (400 kr.) er betalt, og at betalingen har kunnet konstateres af foreningens kasserer før generalforsamlingen.Præsentation af gevinsterne

Størstedelen af gevinsterne kan nu ses på hjemmesiden, https://mkunst.dk/

De manglende gevinster bliver snarest lagt på siden.

Gevinsterne kan desuden ses på dagen for generalforsamlingen i Direktoratet for Kriminalforsorgen, fra kl. 16.30


Vores lodordning ved lodtrækning

På generalforsamlingen 2011 blev der indført en lodordning, så vinderchancerne øges i takt med de år, hvor man ikke vinder.

Det betyder, at hvert medlem for hvert år medlemmet ikke vinder, får tildelt ét ekstra lod ved lodtrækningen på næste ordinære generalforsamling. Hvis et medlem vinder, taber medlemmets resterende lodder gyldighed.

Lodordningen omfatter den årlige lodtrækning, altså både 1. og 2. trækning.

Lodordningen trådte i kraft 2011. Det betyder, at de, der ikke vandt i 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2018 får 7 ekstra lodder i år. Og de, der ikke vinder i år, får et ekstra lod næste år.

Frist for afhentning af gevinster
Gevinster, som ved anden trækning tilfalder ikke – tilstedeværende vindere, skal være afhentet senest to måneder efter datoen for afholdelse af årlig ordinær generalforsamling.

Efter fristens udløb overgår uafhentede gevinster til foreningens gevinstpulje for et følgende år.

IV. SPISNING

I kan vælge en sandwichbolle til 60 kr. pr. stk. Betaling sker på generalforsamlingen.

Bestilling: Afgives på forhånd, dog senest 27. marts,på

Ved bestilling – husk at oplyse antal.

Drikkevarer (vin og danskvand), kan købes til meget rimelige priser. Der vil være kander med koldt vand til fri afbenyttelse.

HUSK kontanter! Og gerne lige penge til betaling af det bestilte

Hvervekampagnen kører stadig!

Skaf et nyt medlem

og deltag i lodtrækningen om hvervegevinsten

 på dette års generalforsamling

Hvis du skaffer et nyt medlem, har du mulighed for at vinde årets hvervegevinst.

For hvert nyt medlem, du hverver, får du et lod i denne lodtrækning. Jo flere medlemmer du skaffer, jo flere lodder får du i lodtrækningen. Dine vinderchancer forøges altså i takt med antallet af nye medlemmer, du hverver.

Nye medlemmer, der er hvervet siden sidste ordinære generalforsamling, dvs. fra 16. april 2018, tæller med og giver dig lod. Loddet vil naturligvis kun blive tildelt, hvis det nye medlem har betalt kontingentet for 2018/19 (400kr.)før dette års generalforsamling

Sådan tilmelder du nye medlemmer:

I kan stadig nå at hverve nye medlemmer

Fristen udløber først mandag, den 1. april, dagen før generalforsamlingen. Det er dog en betingelse, at det nye medlem har betalt kontingentet for 2018/19 (400kr.)før dette års generalforsamling.

Vores facebookgruppe

Der er nu gået et år siden oprettelsen facebook-gruppen ved navn Ministeriernes Kunstforening. Se den hér: https://www.facebook.com/groups/1516385808410855/

Facebookgruppen skal bruges til PR og kommunikation med medlemmerne og andre interesserede. Gruppen er nemlig åben for alle interesserede.
Der er allerede nogle medlemmer, som har meldt sig ind i facebookgruppen. Og det er vi selvfølgelig glade for. Men vi burde være mange flere. Derfor så vi gerne, at endnu flere medlemmer meldte sig ind i gruppen.

Gruppen er som nævnt åben for alle interesserede. Derfor må I gerne opfordre jeres kunstinteresserede venner, bekendte eller familiemedlemmer til også at melde sig ind.


Som medlemmer af gruppen må I også gerne
like, kommentere og dele opslag, så vi kommer bredere ud.  

Download som PDF: Klik her