Bestyrelsen

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen har på sit første møde efter den ordinære generalforsamling 2023 konstitueret sig sådan:

Formand: Maien Kruuse               Tidl. Skatteministeriet

Kasserer: Annette Stefani              Tidl. Sundheds – og Ældreministeriet

Hanne Bach                                  Tidl. Sundheds – og Ældreministeriet

Helga Ejskjær                                Københavns Kommune

Allan Harder Carlsen                     Økonomistyrelsen

Susanne Hildebrandt                     Tidl. Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet

Bente Hansen                               Tidl. Digitaliseringsstyrelsen