Start

ØV, ØV, ØV  – Det er desværre ikke muligt at afholde generalforsamlingen alligevel.

Men Bestyrelsen finder det også uforsvarligt at afvikle generalforsamlingen, som situationen ser ud lige nu.

Vi overvejer muligheden for i stedet at afvikle en dobbelt udlodning af værker til foråret, hvis Corona  situationen tillader det. 

Opkrævning af kontingentet for 2020-2021 er udsendt, og vi håber, at I allesammen fortsat vil bakke op om Ministeriernes Kunstforening. 

Bestyrelsen

Mange hilsner og dybe beklagelser.

Hanne Bach 


Kunstnyt nr. 4 august 2020 er udkommet.
Om generalforsamling 16/9-2020.
Kan hentes her.

Kunstværker til udlodning 2020.
Kan ses her.


Husk hvervekampagnen.
Se årets gevinst her.