Start

KUNSTNYT nr. 1 April 2021 er udkommet.
Kan ses her.

Kunstværker til udlodning 2021
Kan ses her.

Kunstværker til udlodning 2020.
Kan ses her.


ØV, ØV, ØV  – Det er desværre ikke muligt at afholde generalforsamlingen alligevel.

Men Bestyrelsen finder det også uforsvarligt at afvikle generalforsamlingen, som situationen ser ud lige nu.

Vi overvejer muligheden for i stedet at afvikle en dobbelt udlodning af værker til foråret, hvis Corona  situationen tillader det. 

Opkrævning af kontingentet for 2020-2021 er udsendt, og vi håber, at I allesammen fortsat vil bakke op om Ministeriernes Kunstforening. 

Bestyrelsen

Mange hilsner og dybe beklagelser.

Hanne Bach Husk hvervekampagnen.
Se årets gevinst her.