Generalforsamling 2023

Generalforsamling
2023
med efterfølgende lodtrækning
mandag, den 17. april, kl. 16.30
i
Kantinen, Slotsholmsgade 12
1216 København K

Sæt allerede nu X i kalenderen