Kunstnyt nr. 5 – juli 2019

Hent som PDF klik her.Vi ønsker jer en rigtig dejlig sommer!

Men sæt allerede nu X i kalenderen til det første efterårsarrangement, nemlig en

RUNDVISNING PÅ ASSISTENS KIRKEGÅRD

TORSDAG d. 22. AUGUST kl. 17 – 18.30

Den fortællende Have – om kunst og kunstnere

Af kulturvejleder Christoffer Jørgensen

Assistens Kirkegård ligger på det tæt befolkede Nørrebro i København. Kirkegården er enestående i verden som “national hukommelse” og rummer i dag tre ligeværdige funktioner: Et musealt afsnit, parkområde og fungerende kirkegård. Oprindeligt blev kirkegården anlagt som “assistance-kirkegård” uden for Københavns befæstede volde. I løbet af 1800-årene bliver kirkegården udflugtsmål for københavnerne. Den kendes som “Guldalderens kirkegård” pga. de mange personer fra guldalderen som er begravet her: Andersen, Kierkegaard, Bissen, Købke m.fl. og bliver siden til “Kunstnernes kirkegård”. På omvisningen kommer vi forbi repræsentanter for skiftende tiders kunst og kunstnere, herunder højt profilerede og “skæve” kunstnere fra perioden 1760 til nu, bl.a.: Wiedewelt, Eckersberg, Købke, Heerup, Mancoba og Thorsen

I finder os på adressen Kapelvej 4  https://kort.degulesider.dk/m/LE6XO Gå ind ad gitterlågen ved det hvide hus, fortsæt bag om bygningen, hen over grus-pladsen og frem til det gamle kapel.


Pris
: 75 kr. for medlemmer, 100 kr. for gæster
Tilmelding til 
Betaling (ved tilmelding): Mobile Pay til Hanne Bach på 42 20 46 90.
Husk at skrive ’Ass.+ dit navn’ i meddelelsesfeltet.
Hvis du ikke har Mobile Pay, aftaler vi nærmere omkring betalingsmåde.
Tilmeldings- og betalingsfrist: Torsdag, 16. augustBestyrelsens konstituering
Bestyrelsen har på sit første møde efter generalforsamlingen konstitueret sig sådan:

Maien Kruuse, formand                           Tidl. Skatteministeriet
Hanne Bach, kasserer                             Sundheds- og Ældreministeriet
Annette Stefani                                         Sundheds- og Ældreministeriet
Helga Ejskjær                                           Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet
Claus Kirchheiner                                     Tidl. Politiskolen, Rigspolitiet
Allan Harder                                             Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet    
Susanne Hildebrandt                               Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet Formandsberetningen 2019

Der er flere, som ikke kunne være med til generalforsamlingen, som har ytret ønske om at læse formandsberetningen. Dette ønske vil vi gerne imødekomme og har derfor medtaget formandsberetningen hér:

FORMANDSBERETNING 2019

Velkommen til generalforsamlingen 2019
Som formand for foreningen vil jeg nu fortælle om vores aktiviteter siden forrige års generalforsamling (16. april 2018). Hvis jeg selv skal sige det, synes jeg, at vi har været meget aktive. Men lad mig begynde med arrangementerne.

Arrangementer
Siden forrige gf., den 16. april 2018, har vi afholdt og inviteret til i alt 7 arrangementer Arrangementerne har været meget forskellige.  Deltagerantallet har også været meget svingende.

Indkøbspolitik
Vi satser primært på en bred vifte af forskellige kunstneriske udtryk, som f.eks. billeder, glas, keramik, mindre skulpturer og smykker mm.

 Indkøb
– ved foreningens arrangementer, i gallerier og atelier m.v.*)
– hos kunstneren privat
– Kunst- og netauktioner
– hos Den Danske Raderforening (medlemskab)

*) I 2018 købte vi et granit-relief ifm. besøget hos billedhugger Laila Westergaard – 3 malerier på netauktion og – 2 grafiske værker fra Raderforeningen. De er alle til udlodning i dag.


Foreningens medlemskaber:

En landsdækkende kunstforening, der har til formål at udgive originalgrafik og anden kunst på papir af høj kvalitet samt at udbrede kendskabet til den aktuelle billedkunst.
Hér har vi som sagt købt 2 værker, som er til udlodning i dag.

 • Foreningen for Kunsthåndværk og Design

Vi har været medlem siden primo 2017. Medlemskab har til formål at støtte op om kunsthåndværkets traditionelle discipliner – keramik, glas, smykker, beklædning og tekstil – http://www.14aug.dk/

Vi har købt 2 medlemskaber, så vi har større chance for at vinde ved den årlige lodtrækning:
Den årlige udstilling af indkøbte værker åbner i august – i lokalerne hos A. Petersen, Kløvermarksvej 70, 2300 København S. 

Vi vandt ikke i 2018.  Men håber på bedre held i år.

 • Kunstnersammenslutningen Vråudstillingen http://www.kunstbygningenvraa.dk/vraa-udstillingen/ Vi har været medlem siden primo 2017. Den næststørste kunstnersammenslutning i Danmark, etableret i 1942. Kunstnerne/medlemmerne repræsenterer alle billedkunstneriske udtryk, og en række af landets førende tegnestuer sikrer, at billedkunsten hvert år perspektiveres med aktuel arkitektur.
  Herfra har vi et grafisk værktil udlodning i dag.

Kunstnyt

 • Siden forrige gf. (16. april 2018) og indtil nu har vi udsendt 7 numre.
  Bladet udsendes som bekendt på mail. Seneste nyt kan i øvrigt altid findes på foreningens hjemmeside https://mkunst.dk/


Medlemstallet

 • Pt. har vi 130 medlemmer. Mod 129 ved sidste års generalforsamling. Et lyspunkt i betragtning af de seneste års dalende tilslutning.

Hvem kan blive medlem af foreningen?

 • Alle interesserede! – hvilket også fremgår tydeligt af vores Folder
 • Betingelserne for medlemskab fremgår af § 3 i vedtægterne, og hér hedder det, at følgende kan optages som medlemmer:
 • Nuværende og tidligere medarbejdere i alle ministerier og styrelser samt deres ægtefæller/samlever.
  • Personer, som falder udenfor personkategorierne ovenfor, kan også opnå medlemskab, hvis de ansøger bestyrelsen herom.
 • Kort og godt:- alle interesserede også har mulighed for at blive medlemmer.   

PR

 • Vores facebookgruppe

Der er nu gået et år siden oprettelsen af vores facebook-gruppe, Ministeriernes Kunstforening. Se den hér: https://www.facebook.com/groups/1516385808410855/

Facebookgruppen bruges til PR og kommunikation med medlemmerne og andre interesserede. For gruppen er åben for alle interesserede. Så hér kan man også følge med i, hvad der sker.

Pt. er der 79 medlemmer af facebookgruppen. Og det er vi naturligvis glade for. Men vi burde være mange flere. Derfor så vi gerne, at endnu flere medlemmer melder sig ind i gruppen.

Gruppen er som nævnt åben for alle interesserede. Derfor må I gerne opfordre jeres kunstinteresserede venner, bekendte eller familiemedlemmer til også at melde sig ind.

De, som allerede er medlemmer af gruppen må meget gerne like, kommentere og dele opslag, så vi kommer bredere ud.  

 • PR-Folder

Folderen bliver løbende opdateret. Nyeste version er fra marts 2019
Som I kan se, ligger der en masse foldere rundt om på bordene. Meningen er, at I skal tage en bunke dem med og uddele dem til jeres kolleger, venner og bekendte m.m.
Nogle dage efter generalforsamlingen vil vi udsende folderen til samtlige medlemmer på mail – med opfordring til at printe den ud og omdele den til kolleger på arbejdspladserne – så vi også af den vej kan udbrede kendskabet til foreningen.

 • Hvervekampagnen

Hvervekampagnen har jo løbet i flere år – med en hvervegevinst som lokkemad. Formålet er jo at få flere medlemmer.  I år har 3 medlemmer skaffet 3 nye medlemmer, men der burde være mange flere medlemmer, som engagerede sig i hvervekampagnen.


Så hér vil jeg også opfordre medlemmerne til at blive mere aktive med at skaffe nye medlemmer – blandt venner og bekendte, kolleger m.m. For husk, at alle interesserede er velkomne hos os     

Regnskabet 2018 – forelagt på generalforsamlingen