Kunstnyt nr. 3 – Maj 2019

KUNSTNYT

Ministeriernes Kunstforening

https://mkunst.dk/
Nr. 3 – maj 2019

Forårsprogram

Omvisning på Københavns Rådhus, 27. maj

Omvisning på Kastellet, 20. juni

Referat af generalforsamlingen

Den 2. april 2019

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formanden aflægger beretning

3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab (01.01.18 – 31.12.18)

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg

5) Valg af 2 revisorer

6) Valg af revisorsuppleanter

7) Fastsættelse af medlemsbidrag

8) Forslag fra medlemmerne

9) Dialog med medlemmerne

10) Eventuelt

AD 1) Valg af dirigent – Anne Kahn Johnsen

 • Der var indkaldt til generalforsamlingen den 6. marts, hvorfor dirigenten konstaterede, at der

   var lovligt indkaldt

AD 2) Formandens beretning blev godkendt under stor applaus.
AD 3) Regnskabet blev gennemgået og godkendt under stor applaus
AD 4) Annette Stefani, Claus Kirschheiner og Allan Harder var på valg og blev genvalgt

AD 5) Jette Fabech-Larsen og Winnie Kirchheiner blev genvalgt som revisorer

AD 6) Merete Bjergager blev genvalgt som revisorsuppleant

AD 7) Kontingentet fortsætter uændret med 400 kr. årligt

AD 8) Ingen indkomne forslag

AD 9) Maien spurgte til de arrangementer der var blevet afholdt i årets løb. Hun havde bemærket, at der havde været stor tilslutning til de ”traditionelle” arrangementer (rundvisning på Christiania, Det Kongelige Teater og Christiansborg), mens der til de mere ”skæve” arrangementer havde været meget få eller ingen. Hvad var årsagen?

 • Et medlem nævnte, at der er mange andre ting, man skal, og at juni, juli og august passer dårligt.
 • Et andet medlem nævnte, at i hvert fald et af arrangementerne ikke appellerede til hende.
 • Et tredje medlem ytrerede, at alle arrangementerne har set spændende ud – men der har bare ikke havde været tid.
 • Et fjerde medlem syntes, vi skulle fortsætte med at tilbyde ”skæve” arrangementer
 • Hanne Bach fra bestyrelsen efterlyste gode forslag til arrangementer. Hun spurgte om de tilstedeværende havde nogle særlige ønsker?
  • Et medlem nævnte i den forbindelse, at der er et meget seværdigt kunstgalleri på Sankt Hans (kunst udført af patienter), og at der lige i nærheden ligger en økologisk oase i form af et mindre gartneri og en meget charmerende cafe. Blot et evt. forslag til et sommerarrangement.
  • Annette Stefani fra bestyrelsen gjorde opmærksom på, at medlemmerne altid er velkomne til at skrive til bestyrelsen med forslag til arrangementer.
 • Dirigenten slog et slag for vores facebookgruppe
  • Hanne fortalte, at facebookgruppen til en start havde været en lukket gruppe, fordi hun var nervøs for, at den ville blive spammet af uvedkommende som f.eks. udøvende kunstnere. Hanne nævnte, at hun bliver notificeret, når nogen ville lægge et opslag op på siden. Hun plejer at reagere i løbet af en dag eller to.
  • Dirigenten spurgte, om der kunne åbnes op for, at medlemmerne kunne lægge opslag op, uden at Hanne først skulle godkende opslaget. Hanne lovede at undersøge mulighederne for en semiåben profil.

Ad 10 Eventuelt: Ingen bemærkninger

Herefter erklærede dirigenten dagsorden for udtømt og generalforsamlingen for afsluttet

Efter generalforsamlingen gik man over til lodtrækning

Først blev der trukket lod om hvervegevinsten: Gevinsten gik til Kirsten Lærkehol

Herefter gik man over til at trække lod om 21 gevinster blandt medlemmerne.

Følgende medlemmer vandt en gevinst:

 1. Linda Østergaard Jensen – Litografi – Max Ernst
 2. Ellen Tobias – Bronzefigur – Drømmefanger
 3. Merete Bjergager – Skulptur – Hest på strygejern
 4. Rie Jelsbach – Maleri – ­­Lis Bjergsted – Københavnermotiv
 5. Vibeke Greve – Maleri – Lis Fyllgraff
 6. Susanne Hildebrandt – Grafisk værk af Ragnar Olaf Hauge, Oslo
 7. Margot Hansen – Glasskål
 8. Tina Ravn Lykkegaard – Skulptur – Kvindetorso
 9. Annette Stefani – Maleri – Fugle
 10. Lisbeth Heine – De Grønne skåle
 11. Erik Bishoff (ikke fremmødt) –Træfigur
 12. Tina Engelbrecht – Litografi – Uh Wah Wah
 13. Anne Kahn Johnsen – (Står over)
 14. Stina Nordsborg – (ikke fremmødt) – Maleri – Hanne Mix Mikkelsen
 15. Mette Rimhoff (ikke fremmødt) – Billede/off set tryk, baseret på bedstemors tegning fra 1941
 16. Anne Kristine Helms (Ikke fremmødt) – Ole Sporring
 17. Britt Seelhorst (ikke fremmødt) – Sølvarmbånd
 18. Inge Daniels Bech (ikke fremmødt) – Kunst på silke
 19. Jette Lund – Granitrelief
 20. Ebbe Lytsen – (ikke fremmødt) – 6 litografier
 21. Jeanne Olsen – Sølvring og øreringe

Rundvisning på Københavns Rådhus     mandag, den 27. maj

kl. 17:00 – 19:00

Kære medlemmer – Vi glæder os til at se så mange af Jer som muligt, til et hyggeligt gå-hjem arrangement på København Rådhus, mandag den 27. maj kl. 17:00 (præcist !!!!)

Vi vil stifte bekendtskab med historien bag rådhusets tilblivelse, høre om arkitekten og besigtige nogle af de smukkeste rum samt se noget af det kunst, som smykker Rådhusets indre. Vi vil komme op i rådhustårnet (ingen elevator – så på med vandre støvlerne J) og hvem ved, måske vi får lov til at smage de verdensberømte rådhuspandekager…. Og vi får måske også et lille glas vin …..

Der er lagt op til en spændende rundtur i et af Københavns mest interessante og centrale bygningsværker.

Prisen er 150 kr. pr. person – Der er et begrænset antal billetter, så det er først til mølle. Hvor længe tør du vente med at tilmelde dig ?? Gæster er velkomne.

Du tilmelder dig ved at skrive til Allan Harder på og angive hvem du er, og hvor mange billetter du ønsker. Når du modtager en bekræftelse på, at der er plads, skal du indbetale via MobilePay på nr. 22 65 65 19. Husk at skrive ’Rådhus – dit navn’ i meddelelsesfeltet.

Hvis du ikke anvender MobilePay, kan du efter aftle betale kontant ved fremmødet.


Rundvisning på Kastellet
torsdag, den 20. juni

kl. 17.30 – 19.30


Kastellet er et af Forsvarets markante historiske bygningsværker. Det blev anlagt i 1662-1664 som afslutning på Københavns bybefæstning. 

I dag er Kastellet på én gang et museum, en moderne arbejdsplads i Forsvaret og en attraktion i international klasse.

Vi skal på omvisning med Flemming S. Eriksen som guide.

Vi skal bl.a. høre om Kastellets historie, se den gamle arrest og cellen, hvor Struense sad, følge gyset i Krudthuset, der også er blevet anvendt til fængsel, besøge kirken og se, hvordan soldaterne boede i 1700-tallet.

Med Flemming S. Eriksen som guide kan vi glæde os til en meget spændende omvisning.

Antal: Max 20 (kun én gæst pr. medlem)

Mødetid og – sted: Kl. 17.30 præcis, Kastellet ved flagstangen (med flag), Hovedgaden, se foto på oversigtskortet
Hér ligger Kastellet: https://kort.degulesider.dk/m/TfmGj

Pris: Pr. person: 75 kr. 
Tilmelding: Til Maien Kruuse på
Når du modtager en bekræftelse på, at der er plads, skal du indbetale via MobilePay på nr. 41 29 28 35. Husk at skrive ’Kastellet – dit navn’ i meddelelsesfeltet.
Hvis du ikke anvender MobilePay, kan du efter aftale betale kontant ved fremmødet.
Tilmeldingsfrist: Efter først til mølle …  

Hent som PDF: klik her
Evt. højreklik – vælg gem som.