September 2014

KUNSTNYT

Ministerierens Kunstforening

www.mkunst.dk

Nr. 3 – okt. 2014

Efterårsprogram

Kunst-mad-vin-aften i Gastro Wine (kælder-restaurant), 3. okt.

Omvisning i Folketingets kunstsamling, 21. okt.

Omvisning i Jørgen Winblads Hus, 5. nov.

Generalforsamling,  25. Nov.

(sæt x i kalenderen !)

 

I dette nummer annoncerer vi kun kunst-mad-vin-aftenen i Gastro Wine, den 3. oktober. De to efterfølgende arrangementer annonceres i næste nr. af Kunstnyt.

Ny hjemmeside

Bemærk, at vi har fået ny hjemmeside, www.mkunst.dk

Hjemmesiden er dog stadig under opbygning

 

Kunst-mad-vin-aften

i Gastro Wine

Kompagnistræde 13, se kort:

http://kort.degulesider.dk/m/vjk8K

Fredag, den 3. oktober,

kl. 18-20

 

Vi er blevet inviteret til en aften, hvor Kurato og Gastro Wine slår kræfterne sammen og præsenterer os for kunst, vin og mad af bedste kvalitet !

Læs mere om arrangementet i medfølgende dokument !

Det ser meget spændende ud !

Så vi håber naturligvis på mange tilmeldinger !

 

Deltagerantal: 50. Gæster er også meget velkomne

Pris: 200 kr. (for alle)

Mødested: Gastro Wine, Kompagnistræde 13

Vi har aftalt med Astri, Kurato, at tilmelding og indbetaling sker til os (Min. Kunstf.)

Derfor tilmelding til . Husk at skriv jeres navn på tilmeldingen. Hvis tilmeldingen omfatter flere, så angiv alle navne !

Betaling ved tilmelding: Ministeriernes Kunstforening, konto nr. 3001-4001531107

Husk at skriv navn(e) på indbetalingerne !

Tilmeldings-og betalingsfrist: Onsdag, den 1. okt., kl. 18.

Se mere om selve arrangementet her GastrixKurato_Invite-2 (1)