Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling
med efterfølgende udlodning

Datoen er fastsat til onsdag, den 29. marts, kl. 17.00.
Sæt derfor X i kalenderen – allerede nu!
Den afholdes i Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4