Bådteater

Teatertur
Det Flydende Teater

Martyren Munk
30. juni kl. 19

Bådteater

 

Vi har reserveret 20 billetter til en særpris á 280 kr. til forestillingen ”Martyren Munk”, fredag, den 30. juni, kl. 19. Nyt, spændende og anderledes teater !

Vi udbyder nu billetterne til salg blandt medlemmerne. Salget sker efter ”først til mølle” princippet. Så skynd dig at køb ! Der venter dig en fantastisk oplevelse.

Forestillingen spilles på en af Lyngby Baadfarts både, mens den sejler ud fra Slusen v/ Fredriksdalvej 360, 2800 Lyngby.

Bådteater2

Lige efter forstillingen er der mulighed for at deltage i udendørs spisning/grill, arrangeret af Hotel Frederiksdal, som ligger lige ved. Menu og pris er endnu ikke fastlagt, men oplys allerede nu, om du har lyst til at deltage. Mere om menu og pris senere.

Om forestillingen: http://www.teatergrad.dk/project/martyren-munk/

Martyren Munk er den tredje og sidste forestilling af en trilogi, som gennem tre sæsoner har sat fokus på Danmark som en nation i krig. I 2015 rettede Det Flydende teater skytset mod Halfdan Rasmussen, i 2015 mod Storm P, og i år rettes skytset så mod Kaj Munk


Om Det Flydende Teater
:
Det Flydende Teater har siden etableringen i 2005 skabt ny dansk dramatik, som stiller skarpt på Danmarks største kulturpersonligheder. I centrum har blandt andre været J.P. Jacobsen, Karen Blixen, Henrik Nordbrandt, Asger Jorn og Naja Marie Aidt.
Forestillingerne er portrætter fortalt gennem kunstnernes egne værker. Vi har udviklet et kraftfuldt koncept, hvor forestillingerne spiller i nye omgivelser. Teatret, lyrikken, billedkunsten, musikken og stedet kan på hver deres måde tale til vores følelser, og når kunstarterne får lov til at spejle sig i hinanden, opstår noget helt unikt, som begejstrer publikum og anmeldere.
Alle forestillinger er nyskrevne – og for de musikdramatiske forestillingers vedkommende også nykomponerede

Juni 2014 gik det Det Flydende Teater sammen med byrums-teatret Teatergrad med det sigte at bringe teateret ud i byens rum, http://detflydendeteater.dk/

Om Teatergrad
”Teatergrad er Københavns byrumsteater. Vores mål er at opsøge dig, hvor du kommer i forvejen, og give dig en teateroplevelse.
I alle byens rum. Ude og inde. Vi vil have alle til at opleve dét, teatret kan” http://www.teatergrad.dk/

Antal reserverede billetter:  20
Billetpris: 280 kr. pr. stk.
Betaling
: Ministeriernes Kunstforening, konto nr. 3001- 4001531107 Husk at påfør indbetalerens navn
Tilmelding til formanden på Oplys samtidig, om du er interesseret i spisning efter forestillingen, inkl. antal
Betalings – og tilmeldingsfrist: Efter ”først til mølle” princippet, dog senest 20. februar
Mødested: Baadfarten
Slusen v/ Hotel Frederiksdal, Fredriksdalsvej 360, 2800 Lyngby, se kort:
https://kort.degulesider.dk/m/KqGSx