Generalforsamling 2017

Med efterfølgende lodtrækning

 onsdag, 29. marts, kl. 17
i
Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4

Se kort:
https://kort.degulesider.dk/m/woY6d

Der er parkeringsmuligheder i parkeringskælderen i Landgreven/ v. benzintanken – betaling påkrævet.


PROGRAM:

I. Generalforsamling kl. 17-18
II. Lodtrækning kl. 18-19
III. Spisning kl. 19-21

Der er adgang til Styrelsen fra kl. 16.30 – 17

Hovedindgangen låses kl. 17 præcis  

I. GENERLALFORSAMLING

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formanden aflægger beretning

3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab, 01.01.2016-31.12.2016

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg

5) Valg af 2 revisorer

6) Valg af revisorsuppleanter

7) Fastsættelse af medlemsbidrag

8) Forslag fra medlemmerne

9) Dialog med medlemmerne

10) Eventuelt

Ad dagsordenen:

Pkt. 1 / Valg af dirigent

Pkt. 2 /Formanden aflægger beretning

Pkt. 3 /Kassereren forelægger det reviderede regnskab, 01.01.2016-31.12.2016

Pkt. 4 / Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg

På valg er: Annette Stefani, Jeanne Olsen, Ellen Tobias, Claus Kirchheiner og Pia Rimhoff

Ikke på valg: Maien Kruuse og Helga Ejskjær
Genvalg: Annette Stefani, Jeanne Olsen, Ellen Tobias, Claus Kirchheiner og Pia Rimhoff

Ikke på genvalg: Ellen Tobias ønsker at udtræde af bestyrelsen, da hun nu bor og arbejder i Holstebro

Pkt. 5 / Valg af 2 revisorer

På valg er: Jette Fabech-Larsen og Winnie Kirchheiner.

Pkt. 6 / Valg af revisorsuppleanter

På valg er: Patrick Søndergaard og Susanne Hildebrandt.

Pkt. 7 / Fastsættelse af medlemsbidrag

Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingentet for 2017 vedbliver at være 400 kr. pr. medlem.

Pkt. 8 / Forslag fra medlemmerne

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være foreningen i hænde senest 14. marts. Forslag sendes til formanden, Maien Kruuse på maien.kruuse@hotmail.com

Pkt. 9 / Dialog med medlemmerne

Pkt. 10 / Eventuelt 

 

Ledige bestyrelsesposter

I år er der 1 ledig post i bestyrelsen. Vi opfordrer derfor interesserede til at stille op til valg på generalforsamlingen!

II. LODTRÆKNING

Efter generalforsamlingen udloddes der 20 kunstværker blandt foreningens medlemmer.

Lodtrækningen består af 2 trækninger og foregår på følgende måde:

Første trækning – kun for tilstedeværende medlemmer:

Først trækkes der lod om 10 gevinster blandt de tilstedeværende medlemmer. Disse gevinster er ikke udvalgt på forhånd, men indgår i den samlede gevinstpulje, dvs., at vinderne vælger mellem alle gevinster i den rækkefølge, hvori de bliver udtrukket.

Anden trækning – for alle medlemmer:

Efter første trækning trækkes der lod om de 10 resterende gevinster blandt alle medlemmer. Ingen kan dog vinde mere end én gevinst.

Først vælger de tilstedeværende vindere mellem gevinsterne i den rækkefølge, hvori vinderne bliver udtrukket. Derefter fordeles de tilbageværende gevinster blandt de ikke-tilstedeværende vindere i den rækkefølge, hvori de er udtrukket. De ikke-tilstedeværende vindere får efterfølgende skriftlig besked om, at de har vundet og hvilken gevinst, det drejer sig om.

 Fuldmagter accepteres ikke!

Man kan ikke lade sig repræsentere som tilstedeværende ved fuldmagt. Det gælder ved både første og anden trækning.

 

Betingelse for deltagelse i lodtrækningen

Deltagelse er betinget af, at kontingentet 2016 (400 kr.) er betalt, og at betalingen har kunnet konstateres af foreningens kasserer før generalforsamlingen.

  

Præsentation af gevinsterne

Størstedelen af gevinsterne kan nu ses på hjemmesiden, http://mkunst.dk/
De manglende gevinster bliver snarest lagt på siden.

Gevinsterne kan desuden ses på dagen for generalforsamlingen i Moderniserings-styrelsen, fra kl. 16.30.  

Vores lodordning ved lodtrækning

På generalforsamlingen 2011 blev der indført en lodordning, så vinderchancerne øges i takt med de år, hvor man ikke vinder.

Det betyder, at hvert medlem for hvert år medlemmet ikke vinder, får tildelt ét ekstra lod ved lodtrækningen på næste ordinære generalforsamling. Hvis et medlem vinder, taber medlemmets resterende lodder gyldighed.

Lodordningen omfatter den årlige lodtrækning, altså både 1. og 2. trækning.

Lodordningen trådte i kraft 2011. Det betyder, at de, der ikke vandt i 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 får 5 ekstra lodder i år. Og de, der ikke vinder i år, får et ekstra lod næste år.

Frist for afhentning af gevinster

Gevinster, som ved anden trækning tilfalder ikke – tilstedeværende vindere, skal være afhentet senest to måneder efter datoen for afholdelse af årlig ordinær generalforsamling.

Efter fristens udløb overgår uafhentede gevinster til foreningens gevinstpulje for et følgende år

Hvervegevinst

Generalforsamlingen 2017

glasfad

Glasfad af Gabriella Jørgensen
Mere om kunstneren: http://www.gabriella-de3fisk.dk/

Hvervegevinst til udtrækning på generalforsamlingen 2017
Udtrækningen sker forud for den almindelige lodtrækning.

Hvervekampagnen kører stadig!

Skaf et nyt medlem

og deltag i lodtrækningen om hvervegevinsten

 på dette års generalforsamling

Hvis du skaffer et nyt medlem, har du mulighed for at vinde årets hvervegevinst.

For hvert nyt medlem, du hverver, får du et lod i denne lodtrækning. Jo flere medlemmer du skaffer, jo flere lodder får du i lodtrækningen. Dine vinderchancer forøges altså i takt med antallet af nye medlemmer, du hverver.

Nye medlemmer, der er hvervet siden sidste ordinære generalforsamling, dvs. fra 12. november 2015, tæller med og giver dig lod. Loddet vil naturligvis kun blive tildelt, hvis det nye medlem betaler kontingentet for 2016 (400kr.) før dette års general-forsamling.

Sådan tilmelder du nye medlemmer:

  • Send en mail til Annette Stefani, på ast@sum.dk
  • og oplys det nye medlems navn, adresse, ansættelsessted, tlf. og e-mail

III. SPISNING

I kan vælge mellem sandwich til 45 kr. pr. stk. og/eller en let tapas-anretning til 70 kr., se mere nedenunder. Betaling sker på generalforsamlingen.

Bestilling: Afgives forhånd, dog senest 25. marts, på mail til: minstkunst@gmail.com
Ved bestilling – husk at oplys antal, og mht. sandwich, hvilken/hvilke slags sandwich, I ønsker (fisk, kød eller vegetar).

Drikkevarer (vin og danskvand), kan købes til meget rimelige priser. Der vil være kander med koldt vand til fri afbenyttelse.

HUSK kontanter! Og gerne lige penge til betaling af det bestilte

Sandwich – á 45 kr.

Vælg mellem lys eller mørk bolle
Fisk:
Røget laks med peberrodscreme og syltet fennikel.
Kød:
Tørret skinke med basilikums pesto og semi bagte tomater.
Vegetar:
Mozzarella med grillet aubergine og spinat.

 

Let Tapas-anretning – 70 kr.
Tørret skinke med melon samt let mynte salat.
Kæmpereje stegt med hvidløg og lidt chili.
2 slags charcuteri med forskelligt tilbehør.
2 slags Oste med syltede abrikoser.
Oliven i forskellige størrelser.
Hummus og Brød. 

Årets hvervegave 2017

 

 

Hvervegave- glasfadGlasfad af Gabriella Jørgensen

Tittel: Kærlige udfrodringer

Mere om kunstneren: http://www.gabriella-de3fisk.dk/