Årets hvervegevinst

HVERVEGEVINST Signeret kunsttryk 34,5 x 34,5 cm kunstner: Mie Olise Kjærgaard Mere om kunsteren

HVERVEGEVINST

Signeret kunsttryk

34,5 x 34,5 cm
kunstner: Mie Olise Kjærgaard
Mere om kunsteren

KUNST PÅ BORGEN

Præsentation af kunstværker på Christiansborg

FT

Onsdag, den 4. april 2018, kl. 16.15 – 16.30 (senest)
Folketingets besøgsindgang, Rigsdagsgården, Christiansborg

 

Tidl. Chefkonsulent i Folketingets administration Jens Chr. Jacobsen – som i 2013 skrev bogen: ”Kunst på Borgen – kunsten som scenografi” –  viser os rundt og præsenterer kunstværker på Christiansborg.

Antal:  Max 30.  Gæster er også velkomne
Pris
: 50 kr. for både Kunstforeningens medlemmer og gæster.
Tilmelding
til: helgaejskjaer@hotmail.com (skriv i emnefeltet – ”Kunst på Borgen”)
Betaling (ved tilmelding): Ministeriernes Kunstforening, konto nr. 1551- 4001531107 (skriv navn –  4. april)
Tilmeldings- og betalingsfrist: Mandag, den 26. marts.

Årets generalforsamling med udlodning bliver mandag den 16 april 2018

Generalforsamling

med efterfølgende lodtrækning

 mandag, den 16. april, kl. 17

i

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Strandgade 100, Christianshavn

Lige ved Nordatlantens Brygge, se kort:
 http://kort.degulesider.dk/m/7NDGr

Vær opmærksom på, at det kan være svært at finde parkeringsplads.

PROGRAM:

I. Generalforsamling kl. 17-18       
II. Lodtrækning

–      Hvervegevinst

–      Den almindelige 

kl. 18-19
III. Spisning kl. 19-21

Der er adgang til Direktoratet fra kl. 16.30 – 17.00

Hovedindgangen låses kl. 17 præcis   

Der er mulighed for at bestille sandwichboller til 55 kr. pr. stk., se pkt. III

 

I. GENERALFORSAMLING

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formanden aflægger beretning

3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab (01.07.14-30.06.15)

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg

5) Valg af 2 revisorer

6) Valg af revisorsuppleanter

7) Fastsættelse af medlemsbidrag

8) Forslag fra medlemmerne

9) Dialog med medlemmerne

10) Eventuelt

Ad dagsordenen:

Pkt. 1 / Valg af dirigent

 Pkt. 2 /Formanden aflægger beretning

Pkt. 3 /Kassereren forelægger det reviderede regnskab (01.01.17 – 31.12.17)

Pkt. 4 / Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg

På valg er: Maien Kruuse og Helga Ejskjær
Ikke på valg: Annette Stefani, Jeanne Olsen, Claus Kirchheiner, Pia Rimhoff og Allan Harder.

Genvalg: Maien Kruuse og Helga Ejskjær modtager genvalg.

Ikke på valg: Jeanne Olsen og Pia Rimhoff ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Pkt. 5 / Valg af 2 revisorer

På valg er: Jette Fabech-Larsen og Winnie Kirchheiner.

Pkt. 6 / Valg af revisorsuppleanter

På valg er: Merete Bjergager og Susanne Hildebrandt.

Pkt. 7 / Fastsættelse af medlemsbidrag

Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingentet fastsættes uændret til 400 kr. pr. medlem

Pkt. 8 / Forslag fra medlemmerne

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være foreningen i hænde senest mandag, den 2. april.
Forslag sendes til formanden, Maien Kruuse, på minstkunst@gmail.com

Pkt. 9 / Dialog med medlemmerne

       Pkt. 10 / Eventuelt 

 

Ledige bestyrelsesposter

Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af 5 – 7 medlemmer. Pt. er vi 5. Så der er 2 ledige poster i bestyrelsen
Interesserede er velkomne til stille op til valg på generalforsamlingen!

I. LODTRÆKNING

Efter generalforsamlingen udloddes der 20 kunstværker blandt foreningens medlemmer.

Lodtrækningen består af 2 trækninger og foregår på følgende måde:

Første trækning – kun for tilstedeværende medlemmer:

Først trækkes der lod om 10 gevinster blandt de tilstedeværende medlemmer. Disse gevinster er ikke udvalgt på forhånd, men indgår i den samlede gevinstpulje, dvs., at vinderne vælger mellem alle gevinster i den rækkefølge, hvori de bliver udtrukket.

 

Anden trækning – for alle medlemmer:

Efter første trækning trækkes der lod om de 10 resterende gevinster blandt alle medlemmer. Ingen kan dog vinde mere end én gevinst.

Først vælger de tilstedeværende vindere mellem gevinsterne i den rækkefølge, hvori vinderne bliver udtrukket. Derefter fordeles de tilbageværende gevinster blandt de ikke-tilstedeværende vindere i den rækkefølge, hvori de er udtrukket. De ikke-tilstedeværende vindere får efterfølgende skriftlig besked om, at de har vundet og hvilken gevinst, det drejer sig om.    

Fuldmagter accepteres ikke!

Man kan ikke lade sig repræsentere som tilstedeværende ved fuldmagt. Det gælder ved både første og anden trækning.  

 

Betingelse for deltagelse i lodtrækningen

Deltagelse er betinget af, at kontingentet 2017 (400 kr.) er betalt, og at betalingen har kunnet konstateres af foreningens kasserer før generalforsamlingen.

Præsentation af gevinsterne

Størstedelen af gevinsterne kan nu ses på hjemmesiden, http://mkunst.dk/

De manglende gevinster bliver snarest lagt på siden.

Gevinsterne kan desuden ses på dagen for generalforsamlingen i Direktoratet for Kriminalforsorgen, fra kl. 16.30

Vores lodordning ved lodtrækning

 På generalforsamlingen 2011 blev der indført en lodordning, så vinderchancerne øges i takt med de år, hvor man ikke vinder.

 Det betyder, at hvert medlem for hvert år medlemmet ikke vinder, får tildelt ét ekstra lod ved lodtrækningen på næste ordinære generalforsamling. Hvis et medlem vinder, taber medlemmets resterende lodder gyldighed.

Lodordningen omfatter den årlige lodtrækning, altså både 1. og 2. trækning.

Lodordningen trådte i kraft 2011. Det betyder, at de, der ikke vandt i 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 får 6 ekstra lodder i år. Og de, der ikke vinder i år, får et ekstra lod næste år.

 

Frist for afhentning af gevinster

 Gevinster, som ved anden trækning tilfalder ikke – tilstedeværende vindere, skal være afhentet senest to måneder efter datoen for afholdelse af årlig ordinær generalforsamling.

Efter fristens udløb overgår uafhentede gevinster til foreningens gevinstpulje for et følgende år.


Hvervegevinst
 lodtrækning

Generalforsamlingen 2018

Lodtrækningen sker forud for den almindelige lodtrækning

 Mie Olise Kjærgaard

 

Signeret kunsttryk af Mie Olise Kjærgaard (34,5 x 34,5cm)
Mere om kunstneren: http://www.mieolise.com/

 

Hvervekampagnen kører stadig!

Skaf et nyt medlem

og deltag i lodtrækningen om hvervegevinsten

 på dette års generalforsamling

Hvis du skaffer et nyt medlem, har du mulighed for at vinde årets hvervegevinst.

For hvert nyt medlem, du hverver, får du et lod i denne lodtrækning. Jo flere medlemmer du skaffer, jo flere lodder får du i lodtrækningen. Dine vinderchancer forøges altså i takt med antallet af nye medlemmer, du hverver.

Nye medlemmer, der er hvervet siden sidste ordinære generalforsamling, dvs. fra 29. marts 2017, tæller med og giver dig lod. Loddet vil naturligvis kun blive tildelt, hvis det nye medlem betaler kontingentet for 2017 (400kr.) før dette års generalforsamling

 

Sådan tilmelder du nye medlemmer:

  • Send en mail til Annette Stefani, på ast@sum.dk
  • og oplys det nye medlems navn, adresse, ansættelsessted, tlf. og e-mail

 

III. SPISNING

I kan vælge en sandwichbolle til 55 kr. pr. stk. Betaling sker på generalforsamlingen.

Bestilling: Afgives på forhånd, dog senest 10. april, på mail til: minstkunst@gmail.com  

Ved bestilling – husk at oplyse antal!

Drikkevarer (vin og danskvand), kan købes til meget rimelige priser. Der vil være kander med koldt vand til fri afbenyttelse.

HUSK kontanter! Og gerne lige penge til betaling af det bestilte